!css

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is een strategische drijfveer voor SGEF in de manier waarop we onze externe en interne bedrijfsactiviteiten voeren. We zetten ons in om duurzame financiële oplossingen voor onze klanten te consolideren vanuit een economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Wij zijn van mening dat nieuwe financieringsinstrumenten nodig zijn om de overgang naar een duurzaam milieu te ondersteunen, waarop nieuwe generaties, onze partners, klanten en medewerkers sterk aandringen.

Op basis van ons verticale productaanbod definiëren we samen met onze partners de implementatie van duurzame concepten voor eindklanten, waarbij wij gebruik maken van ons internationale netwerk om investeringen in duurzame, schone en / of hernieuwbare technologieën te financieren, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoalszoals ondersteuning van de circulaire economie  met als doel een positief beheer van de natuurlijke bronnen.

 

#Voorhetklimaat
SGEF helpt met haar partners en oplossingen de klimaatverandering tegen te gaan

#Positieveimpact
SGEF streeft ernaar een belangrijke speler te zijn bij de ontwikkeling van oplossingen die een positieve impact hebben en gehoor geven aan nieuwe ontwikkelingen (smart cities, nieuwe oplossingen op het gebied van mobiliteit en gezondheidszorg) terwijl we ons willen blijven focussen op verdere duurzaamheid integratie.

In ons MVO-traject helpen we onze partners en klanten om groene en maatschappelijke initiatieven te implementeren via gepersonaliseerde financieringsprogramma’s. Om onze ambitie te realiseren, wijzen we middelen en bronnen toe om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen die groene en sociale activa door middel van oplossingen met een "positieve impact” financieren.

 

Daarnaast heeft SGEF campagnes op lokaal en centraal niveau opgezet om ons ecologisch en sociaal risicobeheer te optimaliseren.