Vendoren

SGEF is een wereldwijde leider en lange termijn partner voor vendoren, lokale en internationale fabrikanten en distributeurs van professionele apparatuur.

Dankzij onze grondige kennis van de industrie met name in de markten transport, industriële apparatuur, technologie gezondheidszorg en groene energie, zijn we een belangrijke en betrouwbare partner voor meer dan 500 belangrijke vendoren, waarvan sommige wereldwijd toonaangevend zijn in hun bedrijfstak.

Om een hoog resultaat te kunnen genereren, zijn SGEF en haar vendor-partnerships geëngageerd in verschillende soorten samenwerkingsovereenkomsten

Partner involvement 

Wij zijn van mening dat een hechte samenwerking en een focus op de individuele kernactiviteiten en expertises van elke stakeholder, leidt tot een succesvol bedrijfsmodel. De individuele krachten in een gestructureerde samenwerking met een duidelijke verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden maken het verschil. In overleg met u zullen wij concrete marktbehoeften identificeren en de juiste oplossingen voor de financiering van onze klanten ontwikkelen, beginnend met het aanbod van lease-oplossingen en eindigend met individuele herfinancieringsmodellen.

 • Leasing
 • Huur
 • Financiering van voorraden
 • Herfinancieringsmodel
 • Diensten:
  • Verzekeringen:
   De SGEF-verzekeringsdienst levert onze klanten producten die zijn afgestemd op de kernactiviteiten van SGEF. De belangrijkste focus ligt op verzekeringen die zijn afgestemd op apparatuur voor activa zoals bedrijfsvoertuigen, machines en IT gefinancierd door SGEF.
   Ons verzekeringsaanbod biedt een internationale dekking, goedkope en consistente premies gedurende de looptijd van de verzekeringspolis en een optimale klantenservice.
  • Remarketing : Dankzij remarketing van activa hebt u controle over de verkoopprijs van uw apparatuur in uw markt
  • End of lease
   Societe General Equipment Finance beheert samen met haar vendoren pro-actief de portefeuille inclusief de uitvoering van een efficient ‘end of lease’ proces waarbij verlenging of vernieuwing, al naar gelang de behoefte van de gebruiker en de vendor, centraal staat.