Dokumentumok

Hitelvizsgálathoz szükséges dokumentumok

 • Az előző 3 év adóbevallása (kitöltött nyomtatványok másolata, aktuális naplófőkönyv / pénztárkönyv másolata, összesítés);
 • Vállalkozói engedély másolata;
 • Személyazonosító igazolvány másolata;
 • NAV tartozásmentességi igazolás;
 • Lízing/bérleti tárgy ismertetője (információ a szállítóról, másolat a megrendelésről, az eszköz műszaki leírása);
 • Bankinformáció a számlavezető banktól;
 • A saját vállalkozás bemutatása (ha készült üzleti terv).
 • Az előző 3 év beszámolója, (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) ha van, akkor a könyvvizsgáló által hitelesített formában, valamint az utolsó mérleget alátámasztó főkönyvi kivonat (ha lehet a számlacsoportokat két számjegyig történő bontásban);
 • Aktuális főkönyvi kivonat vagy mérleg;
 • Társasági szerződés másolata;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata;
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány másolata;
 • NAV tartozásmentességi igazolás;
 • Lízing/bérleti tárgy ismertetője (információ a szállítóról, másolat a megrendelésről, az eszköz műszaki leírása);
 • Bankinformáció a számlavezető banktól;
 • A saját cég bemutatása (ha készült üzleti terv).