Pénzügyi termékeink

Az operatív lízingre a magyar Polgári Törvénykönyv, a magyar ÁFA-törvény, valamint a Társasági adóról szóló törvény az irányadó, a magyar adóhatóságok által kiadott iránymutatások mellett.

A konstrukció számviteli szempontból leginkább a bérletnek felel meg.

 • A lízing-/bérleti tárgy tulajdonosa: SG Eszközlízing Magyarország Kft. (aktiváló fél)
 • A lízing-/bérleti tárgy használója: a lízingbe-/bérbevevő (a bérleti / lízingdíj költségként leírható)
 • ÁFA megfizetése: a bérleti szolgáltatási díjak után havonta
 • Szabályozás a futamidő végén:
  A megállapodott futamidő letelte után a bérbevevőnek lehetősége van arra, hogy piaci értéken megvásárolja a bérelt eszközt. A maradványértéket a bérleti időszak végére várható piaci érték alapján határozzák meg. Ha a futamidő lejártával a valódi piaci érték mégis jelentősen (több mint 10%-kal) magasabb lenne, mint a becsült érték, a maradványértéket újra kell tárgyalni, illetve megfelelő szakértői véleménnyel az eredeti értéket alá kell támasztani. A magyar jog nem teszi lehetővé a maradványértéken való kivásárlást.

Ha az ügyfél vételi opciót nem gyakorol, akkor vissza kell adnia a tárgyat a bérbeadónak. A bérleti idő meghosszabbítása lehetséges. 

Operatív lízing / bérlet előnyei

A berendezés bérbevevője… 

 • nem aktiválja mérlegében az eszközt, nem kell amortizációt utána elszámolnia
 • mérlegen kívül tartja az eszközt, nem jelenik meg a hosszúlejárató kötelezettségek között finanszírozásként, a mérlegmutatóit javítani tudja
 • a bérleti díjat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét nem egy összegben, hanem részletekben, a bérleti díjak után fizeti meg
 • a futamidő végén harmadik felet is megjelölhet az eszköz megszerzésére
 • számára a fedezetek köre kedvezőbb, mint a hitel esetében.

A pénzügyi lízinget a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályozza. A konstrukció célja egy termelőeszköz tulajdonjogának biztos (zárt végű pénzügyi lízing), vagy opcionális (nyílt végű pénzügyi lízing) finanszírozással történő megszerzése. 

A pénzügyi lízing alapvető elemei szerint a lízingelt eszköz a lízingbevevőnél kerül aktiválásra a tőkekötelezettség kimutatásával egyidejűleg, tehát a lízingbevevő amortizálja az eszközöket a könyveiben. A lízingbeadó fenntartja a lízingelt eszköz tulajdonjogát a teljes kifizetésig. A lízingbevevő a lízingelt eszköz haszonélvezője és birtokosa, valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt. A lízingszerződés végén a felek vagy feltétel nélküli tulajdonjog átadásban (maradványértéken vagy anélkül), vagy maradványértéken történő átadási opcióban állapodhatnak meg. Pénzügyi lízing folytatásához a lízingbeadónak részvénytársaságnak kell lennie, és rendelkeznie kell a PSZÁF (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) engedélyével.

 • A lízingtárgy tulajdonosa: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt.

 • A lízingtárgy használója: a lízingbevevő (a lízingdíj tőkéből és kamatból áll, a kamat költségként leírható)

 • ÁFA megfizetése:

  • zárt végű pénzügyi lízing esetén előre egy összegben (a megfizetett ÁFA a tőkeszámla alapján visszaigényelhető)
  • nyílt végű pénzügyi lízing esetén havonta a tőketörlesztések után (a havonta megfizetett ÁFA visszaigényelhető)
 • Szabályozás a futamidő végén: A megállapodott futamidő letelte után az utolsó lízingdíj megfizetésével a lízingbevevő automatikusan megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát (amennyiben minden, a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét is teljesítette). A nyílt végű pénzügyi lízing esetén a futamidő végére kalkulált maradványérték a várható piaci értéknek felel meg. 

Pénzügyi lízing előnyei

A berendezés bérbevevője…

 • aktiválja mérlegében az eszközt, amortizációt számol el, így adóelőnyre tehet szert (beruházási adókedvezmények)
 • mérlegen belül tartja az eszközt, tárgyi eszközök között tartja nyilván, ami beruházásnak minősül és adókedvezményekre jogosít
 • a finanszírozást a hosszúlejárató kötelezettségek között szerepelteti, a jobb átláthatóságot biztosítja
 • a kamatokat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét egy összegben fizeti meg az ügylet elején, de azt a szabályok szerint a következő bevallásában visszaigényelheti
 • a futamidő végén az eszköz tulajdonjogát biztosan megszerzi az utolsó díj kifizetésével
 • a hitelhez hasonlóan legalacsonyobb kamatköltséggel finanszíroztathat.

A beruházási hitelt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályozza. A konstrukció célja egy termelőeszköz beszerzésének finanszírozása, esetlegesen adókedvezmények megszerzésével vagy pályázati források igénybevételével.

A beruházási hitel célja, hogy a szállító és a vevő közötti adás-vételi szerződés megfinanszírozásával a vevő helyett a szállítónak a finanszírozó az eszköz ellenértékét kifizesse, azaz megelőlegezze. Az eszköz a hitelfelvevőnél (vevő) kerül aktiválásra a tőkekötelezettség kimutatásával egyidejűleg, tehát a hitelfelvevő amortizálja az eszközöket a könyveiben. A hitelfelvevő fenntartja az eszköz tulajdonjogát, de jelzálogjogot enged a hitelező javára a hitel teljes kifizetésig. A hitelfelvevő az eszköz haszonélvezője és birtokosa, valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt. A futamidő alatt a hitelfelvevő a hitelezőnek törleszti a hitelt. A szerződés végén a hitelező visszavonja jelzálogjogát. Beruházási hitel biztosításához a hitelezőnek részvénytársaságnak kell lennie, és rendelkeznie kell a PSZÁF (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) engedélyével. 

 • Az eszköz tulajdonosa: a hitelfelvevő / vevő
 • A lízingtárgy használója: a hitelfelvevő / vevő (a törlesztés tőkéből és kamatból áll, a kamat költségként leírható)
 • ÁFA megfizetése: előre egy összegben (a megfizetett ÁFA a szállító által kiállított tőkeszámla alapján visszaigényelhető)
 • Szabályozás a futamidő végén:
 • A megállapodott futamidő letelte után az utolsó törlesztő részlet megfizetésével a hitelnyújtó lemond a jelzálogjogáról, és az eszköz automatikusan felszabadul az eladási/terhelési tilalom alól (amennyiben minden, a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét is teljesítette).

Beruházási hitel előnyei

A berendezés vevője/hitelfelvevő…  

 • aktiválja mérlegében az eszközt, amortizációt számol el, így adóelőnyre tehet szert (beruházási adókedvezmények)
 • mérlegen belül tartja az eszközt, tárgyi eszközök között tartja nyilván, ami beruházásnak minősül és adókedvezményekre jogosít
 • az eszköz a tulajdonába megy át, így igénybe vehet tulajdonjoghoz kötött állami támogatásokat
 • a finanszírozást a hosszúlejárató kötelezettségek között szerepelteti, a jobb átláthatóságot biztosítja
 • a kamatokat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét egy összegben fizeti meg az ügylet elején, de azt a szabályok szerint a következő bevallásában visszaigényelheti
 • a futamidő végétől az eszközzel szabadon rendelkezhet, terhelheti, eladhatja
 • a legalacsonyobb kamatköltséggel finanszíroztathat.

Szolgáltatásunk hosszúlejáratú követelések esetében szállítói partnereink részére érhető el, nemzetközi vendor-szerződések keretén belül.