"Care and Dare about the future"

In het hart van de reële economie zet SGEF zich in voor het ondersteunen van investeringen in de energietransitie, wat goed is voor onze planeet en de maatschappij.

“De komende 5 jaar willen we een groeiend deel van onze financieringsportefeuille aanwenden voor duurzame zaken, samen met onze partners en klanten. Onze methode voor levenscyclusbeheer van activa zal zorgen voor een ecologisch en milieupositief gebruik en hergebruik van grondstoffen, en met ons internationale team ontwikkelen we een bedrijfscultuur die draait om duurzame werkpraktijken”.
Odile de Saivre, CEO van SGEF


Op basis van de 4 pijlers ‘BUILD – SCALE – REUSE – LIVE’ heeft SGEF een ambitieuze MVO-strategie met de naam ‘Care and Dare about the future’ ontwikkeld:

  • BUILD     

SGEF zal de ‘voorkeurspartner voor nieuwe en duurzame bedrijven’ in het B2B-segment zijn per sector en klantsegment

  • SCALE    

Samen met onze klanten en partners zullen we ‘onze bestaande financieringsportefeuille verder verleggen naar, en laten groeien op het gebied van duurzame activa en financiering’

  • REUSE    

SGEF zal haar focus op “levenscyclusbeheer van activa om het beheer en gebruik van middelen te optimaliseren’ verder ontwikkelen door onze klanten en partners bij het proces te betrekken. 

  • LIVE     

Om onze MVO-ambitie voor 2025 te verwezenlijken, zullen we een “bedrijfscultuur rondom duurzame werkpraktijken” ontwikkelen, zowel intern als extern.